Termeni si conditii

Termini si conditii

Termenii si conditiile generale (termenele contractuale) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre magazinului virtual magazin.geluriuv.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. Astfel, urmatorii termeni vor insemna: Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda. Vanzator - magazinului virtual magazin.geluriuv.ro.

Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului. Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora. Comanda minima - este valoarea minima care trebuie sa aiba comanda pentru a putea fi plasata. Comanda minima este de 35 Lei fara transport. Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala

Toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda. Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sau imagini sunt marci inregistrate in proprietatea magazin.geluriuv.ro si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

Documente ale contractului

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Declinarea responsabilitatii

Conţinutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) sunt proprietatea magazin.geluriuv.ro şi a partenerilor săi. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar ambalajele produselor efectiv livrate pot diferi de imagini in orice mod (culoare, formă, aspect, etc.), singurul garantat a fi corespunzător specificaţiilor prezentate pe site (gramaj, culoare, textură, accesorii, etc ) fiind produsul în sine. magazin.geluriuv.ro nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afişate. Din acest motiv, magazin.geluriuv.ro îşi rezervă dreptul de a nu onora comanda în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentă. Orice reclamaţie va fi transmisă către magazin.geluriuv.ro în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor (telefonic sau în scris pe e-mail), urmând ca aceasta să fie transmisă spre soluţionare. În cazul în care produsele nu se pot livra sau suferă deteriorări pe timpul livrării, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor, dar nu şi alte despăgubiri.

Politica de confidentialitate

magazin.geluriuv.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le foloseasca numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. magazin.geluriuv.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul său, şi poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Utilizatorii website-ului nu sunt obligaţi să furnizeze datele personale, însă acest refuz va conduce la imposibilitatea livrării comenzilor. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul magazin.geluriuv.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastra de date.

De asemenea, daca utilizatorii nu mai doresc sa primească newsletterul nostru, se pot dezabona utilizand link-ul din subsolul newsletter-ulului magazin.geluriuv.ro primit prin email. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite modificarea sau ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, trimisa la adresa contact@geluriuv.ro

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Termene / penalitati

In cazul in care vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare si in cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a comenzii, vanzatorul este obligat sa anunte cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii contractului in conformitate cu termenele stabilite.

Facturare / plati

Pretul, modalitatea de plata sunt specificate in comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Prevederi diverse

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre partile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Dispute si conflicte

Orice conflict se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin întelegere între cele doua părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor româneşti.

Transferul proprietatii

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al utilizarii gresite ale produselor comandate sau indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.